Nacionalni inštitut za javno zdravje
SLO / ENG

Kontakt

Nacionalni Inštitut za Javno Zdravje

Trubarjeva 2
1000 Ljubljana
skupajzazdravje@nijz.si
+386 1 24 41 533

Za področje preventivnega zdravstvenega
varstva otrok in mladostnikov:
Polonca Truden Dobrin
+386 1 24 41 504
polonca.truden@nijz.si

Za področje preventivnega zdravstvenega
varstva odraslih:
Jožica Maučec Zakotnik
+386 1 54 77 366
jozica.maucec-zakotnik@nijz.si