Strokovnjaki v CKZ/ZVC

Po poti sprememb življenjskega sloga vas bodo vodili usposobljeni strokovnjaki z različnih področij. Aktivnosti in programi v CKZ/ZVC potekajo pod strokovnim vodstvom medicinskih sester, fizioterapevtov in psihologov, v CKZ pa tudi dietetikov in kineziologov.

Vsi člani tima so vam za več informacij o delavnicah in drugih oblikah podpore na voljo v času svojih uradnih ur. Za pridobitev bolj poglobljenih informacij ali potrebe po dodatni podpori pri ubiranju prvih korakov v zdravo in bolj kakovostno bivanje pa se lahko s katerim kolim članom tima dogovorite tudi za kratko individualno svetovanje v obliki pogovorne ure.

Medicinska sestra v CKZ/ZVC

Medicinska sestra v CKZ/ZVC vam bo svetovala glede udeležbe na delavnicah in vas podpirala pri pozitivnih spremembah na področju življenjskega sloga. Podala vam bo ključne informacije glede krepitve zdravja in dejavnikov tveganja za nastop kroničnih bolezni.

Fizioterapevt v CKZ/ZVC

Fizioterapevt v CKZ/ZVC vam bo nudil podporo pri uvajanju gibalnih sprememb. Z njegovo pomočjo boste na testiranjih ugotovili, kakšna je vaša telesna pripravljenost. Naučil vas bo znanj in veščin, kako telesno dejavnost prilagoditi glede na vaše potrebe.

Psiholog v CKZ/ZVC

Psiholog v CKZ/ ZVC izvaja delavnice na področju duševnega zdravja in vam je v podporo pri doseganju zdravega življenjskega sloga ter pri krepitvi duševnega zdravja.

Dietetik v CKZ

Dietetik v CKZ vam bo podal pomembne vsebine s področja zdravega prehranjevanja. Z njegovo pomočjo se boste učili izbire in priprave zdravih in količinsko ustreznih obrokov.

Kineziolog v CKZ

Kineziolog v CKZ vam bo nudil podporo pri uvajanju gibalnih sprememb. Spodbujal vas bo pri doseganju redne telesne dejavnosti za krepitev zdravja ter vas motiviral, da le-ta v vašem življenju postane navada.