Depresija je ena izmed najpogostejših duševnih motenj, za katero naj bi vsaj enkrat v življenju zbolel vsak šesti posameznik.

Gre za bolezen, pri kateri pride do porušenega ravnovesja v delovanju nekaterih kemičnih prenašalcev v predelu možganov, ki uravnava razpoloženje. Njena ključna značilnost je dalj časa trajajoče depresivno razpoloženje (žalost, potrtost ali razdražljivost) in/ali brezvoljnost oz. izguba zadovoljstva ob aktivnostih, ki jih je posameznik prej rad počel. Poleg tega so lahko prisotne tudi:

Spremembe oz. motnje teka (neješčnost ali pretirana ješčnost)

Motnje spanja (nespečnost ali
stalna želja po spanju)

Psihomotorični nemir ali upočasnjenost

Utrujenost ali upad energije

Občutki ničvrednosti ali pretirani/neustrezni občutki krivde

Težave z zbranostjo ali razmišljanjem

Razmišljanje o smrti ali samomoru

Za diagnozo depresije, ki jo postavi zdravnik ali psihiater, mora biti prisotnih več simptomov hkrati, ki morajo trajati vsaj dva tedna ter morajo posameznika pomembno ovirati pri vsakodnevnem življenju.

Depresija izrazito zmanjšuje kakovost življenja, poslabšuje obstoječe kronične bolezni, povečuje verjetnost za pojav novih, obenem pa predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov tveganja za samomorilno vedenje. Zato je zelo pomembno, da jo prepoznamo in poiščemo strokovno pomoč, saj je njeno zdravljenje ob zgodnji prepoznavi zelo učinkovito. Zdravljenje oz. premagovanje depresije je odvisno od tega, v kako hudi obliki se bolezen pojavlja in kakšna terapija posamezniku ustreza. Na voljo so različne možnosti: psihoterapija, zdravila (antidepresivi) ali pa kombinacija obojega.

Pomembno podporno zdravljenje predstavljajo tudi psihoedukativne delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo, ki so posameznikom brezplačno na voljo v zdravstvenih domovih.

Več o depresiji, njenih simptomih in njenem premagovanju si lahko preberete v zloženki  o depresiji, v zloženki Depresija med starejšimi in knjižici Ko te strese stres.

Nekaj virov pomoči v stiski se nahaja tukaj.

DepresijaDepresija med starejšimiKo te strese stres

Pišite nam