Dobro duševno zdravje je ključno za delovanje in razvoj posameznika in družbe. Duševno zdrav posameznik se lažje sooča z izzivi vsakodnevnega življenja, uresničuje svoje sposobnosti, produktivno in plodno opravlja delo ter prispeva k skupnosti. 

Vsak duševno zdrav posameznik se lahko kdaj v življenju sreča s težavami na enem ali več področjih duševnega zdravja. Če te težave pomembno ovirajo njegovo vsakodnevno delovanje in jih težko obvladuje, govorimo o duševnih motnjah. Najpogostejše duševne motnje sodobnega časa so depresija ter stresne in anksiozne motnje.

Vse duševne motnje so tesno povezane s stigmo in pomanjkanjem informacij – zaradi nepoučenosti o duševnih motnjah in strahu pred izključenostjo ljudje neradi poiščejo pomoč in odlašajo, dokler le lahko zdržijo.

Pomembno se je zavedati, da se z večino duševnih motenj da uspešno spoprijeti in da so nekatere oblike pomoči in podpore na voljo tudi v vašem zdravstvenem domu in okolici (ambulanta družinske medicine, center za krepitev zdravja, svetovalnice …).

Pišite nam