V krizni situaciji, v kakršni se trenutno nahajamo, se pojavljajo različni odzivi – na enem ali več področjih našega delovanja. Ti odzivi nam lahko predstavljajo podporo ali pa oviro pri spoprijemanju s krizno situacijo. Pomembno je, da se zavedamo, da so različni odzivi v krizni situaciji pričakovani in normalni, da pa je dobro prepoznati (in krepiti) tiste, ki so nam v pomoč.

V zloženki opisujemo možna doživljanja in odzive v različnih obdobjih krize – na začetku, med trajanjem krizne situacije ter po njej. Podajamo tudi nekaj načinov, ki so nam lahko v pomoč pri našem spoprijemanju z njo.

Ljudje se s krizno situacijo soočamo različno hitro in na različne načine, zato je pomembno, da smo v vseh obdobjih krizne situacije do sebe in drugih strpni, sprejemajoči in potrpežljivi. Čeprav se nam kdaj zgodi, da se s situacijo težje spoprimemo, se velja spomniti, da smo ljudje zelo odporni in prilagodljivi ter skupaj sposobni premagati mnoge izzive.

Zloženka o odzivanju v krizni situaciji in načinih obvladovanja

Pišite nam