Vsi se kdaj srečamo z osebo v duševni stiski, a se mnogokrat sprašujemo, kako naj pristopimo in pomagamo. Pogosto se nam namreč zdi, da za nudenje pomoči nimamo dovolj znanja in kompetenc. Vendar lahko vsak pridobi ustrezna znanja in nudi psihološko prvo pomoč nekomu, ki je v duševni stiski.

Psihološka prva pomoč je pomoč, ki jo nudimo osebi z duševno težavo ali stisko, dokler ni na voljo strokovna pomoč ali se stiska ne razreši. Če pri svojcu ali prijatelju opazimo spremenjeno vedenje, je pomembno, da o tem spregovorimo. Pri tem nam lahko pomagajo trije koraki psihološke prve pomoči:

  • Prepoznava – kako pri osebi prepoznati znake in simptome duševne stiske ali bolezni;
  • Pristop – kako pristopiti k osebi, ki je v duševni stiki, in z njo vzpostaviti pogovor;
  • Pomoč – kako osebi nuditi ustrezno oporo in jo vzpodbujati k iskanju strokovne pomoči.

Program Psihološka prva pomoč v Sloveniji

V želji, da bi postalo znanje o psihološki prvi pomoči čimbolj dostopno vsem in da bi lažje prepoznali, pristopili in pomagali, so v okviru Programa MIRA na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje nastale smernice za psihološko prvo pomoč v primerih:

V sklopu programa Psihološka prva pomoč so na voljo tudi izobraževanja za splošno javnost in različne strokovne skupine. Več informacij o izobraževanju in o prijavi si lahko preberete na naslednji povezavi.

Še enkrat velja izpostaviti, da lahko vsak od nas pomaga osebi v duševni stiski. Bolj pomembno, kot da uporabimo »vse prave besede«, je, da pokažemo pristno zanimanje. Poskusimo ji nuditi podporo, jo razumeti in ji prisluhniti.

 

Kampanji Psihološka prva pomoč lahko sledite na Instagram profilu, ogledate si lahko tudi video, letak ali plakat.

Pišite nam