HELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT

A helyi egészségfejlesztési csoportba, amely a helyi közösségen belül az egészség közösségi koncepciójának a hordozója, azok az intézmények, szervezetek és egyének kapcsolódnak be, amelyek és akik a közösségben hatással vannak az egészségre, és hozzájárulhatnak a közösség fejlődését, valamint a közösség tagjainak az egészségét célzó feltételek megteremtéséhez. Ezek a következők: az egészségház, az Egészségbiztosítási Intézet, a Nemzeti Közegészségügyi Intézet (NIJZ), a község, az óvoda, az iskola, a szociális foglalkoztatási központ, a SzK Foglalkoztatási Intézete, egyéb közintézetek, a civil szervezetek képviselői és mások. A helyi egészségfejlesztési csoport működtetésével a közösségnek az egészséghez fűződő koncepcióját valósítjuk meg, amely hatékony módszer a kiszolgáltatottság kezelésére, az egyenlőtlenségek csökkentésére, és valamennyi ember egészségének az előmozdítására.

Aktuális

Az egészséges közösség az emberi élet valamennyi szakaszában mindenki számára biztosítja az alapvető szükségletek kielégítését, a környezet minőségét és fenntarthatóságát, a kellő mértékű gazdasági és szociális fejlődést, az egészséget és a társadalmi egyenlőséget, valamint a támogató és tiszteletteljes társadalmi kapcsolatokat. Az egészséges közösség biztosításának egyik módja az egészség közösségi koncepciójának a kialakítása a helyi egészségfejlesztési csoportok működése által.

Anyagok

Ha az egészséges közösség egyszerre a cél és az út is, akkor ennek eléréséhez bizonyos gondolati és cselekedeti fordulatokra, paradigma- és szemléletváltásra lesz szükség.
A kézikönyv, az információs katalógusok és az egyéb dokumentumok hozzájárulnak a helyi közösség integrált egészségnevelés-politikai céljainak az eléréséhez,

Események

Az egészség közösségi megközelítési modellje szerinti tevékenység lehetővé teszi a helyi lakosság szükségleteire való reagálást, a megelőző szolgáltatásokhoz és kezelésekhez való jobb hozzáférést, a támogatói hálózatok és az önsegítő csoportok kifejlődését, valamint szem előtt tartja a segítségnyújtás hivatalos és nem hivatalos formáit. Az effajta hozzáállás a helyi környezetben tevékenykedő partnerektől az észlelt akadályok összehangolt és összekapcsolt elhárítását, valamint a klasszikus intézményes működési formákon túlmutató intézkedési módszerek kifejlesztését igényli.


Kiemelt

Lokalne skupine – novice

Delavnica o delovanju LSKZ in strateškem načrtovanju v lokalni skupnosti

Delavnica namenjena vodjem lokalnih skupin za krepitev zdravja in koordinatorjem območnih enot NIJZ je potekala…
Lokalne skupine – novice

Delavnica o vzpostavitvi lokalne skupine in skupnostnem pristopu v okviru LSKZ Nova Gorica

V prostorih Centra za krepitev zdravja Nova Gorica je 5. marca 2020 potekala delavnica o…

Egészségfejlesztő tevékenységek

Néha az egészséggel kapcsolatos életmódbeli szokások megváltoztatásához egy kis ösztönzés is elegendő. Az egészségfejlesztési tevékenységek az egészségfejlesztési vagy egészségnevelési központok keretében Szlovénia szerte minden egészségházban elérhetőek.

Az egészségfejlesztő/egészségnevelési központok szakemberei

Az életmódváltás útján különböző területek képzett szakemberei vezetik végig.

Tevékenységek és programok

Néha az egészséggel kapcsolatos életmódbeli szokások megváltoztatásához egy kis ösztönzés is elegendő.

Konzultációs órák

Az egészségfejlesztési konzultációs órák rövidebb egyéni konzultációra szolgálnak az egészségfejlesztési/egészségnevelési központok szakembereivel.

Funkcionális fogyatékosság szűrése

A funkcionális fogyatékosság szűrése a 65 éves vagy annál idősebb személyek célcsoportjának szól. A szűrés segítségével megtudja, milyen az Ön általános mentálisés fizikai és állapota, valamint a szociális státusza.


Egészség fej lesztési központok és egészségnevelési központok