Krepitev zdravja v vašem kraju

Centri za krepitev zdravja/zdravstvenovzgojni centri v lokalnem okolju izvajajo vrsto aktivnosti, ki so namenjene krepitvi zdravja in zmanjševanju neenakosti v zdravju. Sodelujejo in povezujejo se z različnimi društvi za krepitev zdravega življenjskega sloga, društvi bolnikov, delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in drugimi, ki lahko pripomorejo k boljšemu zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.

Delovne organizacije

Centri za krepitev zdravja, v različnih organizacijah v vašem kraju, ob v naprej dogovorjenih terminih, pripravijo različne kratke dogodke na temo zdravja (zdrav življenjski slog, zdrava prehrana, gibanje, duševno zdravje, rak in druge kronične bolezni).

Odprta vrata za zdravje

Odprta vrata za zdravje izvajajo strokovnjaki iz centrov za krepitev zdravja na lokacijah partnerjev v lokalni skupnosti (na Centrih za socialno delo, Zavodih RS za zaposlovanje, Karitasu, Rdečem križu in drugih nevladnih organizacijah).

Posvetovalnice v lokalnem okolju

Diplomirana medicinska sestra iz patronažnega varstva enkrat tedensko izvaja posvetovalnice v lokalni skupnosti.