LOKALNA SKUPINA ZA KREPITEV ZDRAVJA

V lokalno skupino za krepitev zdravja, ki je nosilec skupnostnega pristopa k zdravju v lokalni skupnosti, so vključene tiste institucije, organizacije in posamezniki, ki v skupnosti vplivajo na zdravje in ki lahko prispevajo k zagotavljanju pogojev za razvoj skupnosti in za zdravje njenih prebivalcev, to so: zdravstveni dom, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, občina, vrtec, šola, center za socialno delo, Zavod RS za zaposlovanje, drugi javni zavodi, predstavniki gospodarstva, predstavniki nevladnih organizacij in drugi. Z delovanjem lokalne skupine za krepitev zdravja udejanjamo skupnostni pristop k zdravju, ki je eden od učinkovitih načinov za naslavljanje ranljivosti, zmanjševanja neenakosti in krepitve zdravja vseh.

Aktualno

Zdrava skupnost skozi vsa obdobja človekovega življenja zagotavlja zadovoljevanje osnovnih potreb vseh, kakovost in trajnost okolja, zadovoljivo stopnjo ekonomskega in socialnega razvoja, zdravje in socialno enakost ter podporne in spoštljive socialne odnose. Eden od načinov zagotavljanja zdrave skupnosti je skupnostni pristop k zdravju z delovanjem lokalnih skupin za krepitev zdravja.

Gradiva

Če je zdrava skupnost hkrati cilj in pot so zanjo potrebni nekateri miselni in akcijski obrati, spremembe paradigme in zornega kota gledanja.
Priročnik, katalogi informacij in drugi dokumenti prispevajo k doseganju cilja integrirane zdravstvenovzgojne politike lokalne skupnosti,

Dogodki

Delovanje po modelu skupnostnega pristopa k zdravju omogoča odzivanje na potrebe lokalnega prebivalstva, boljši dostop do preventivnih storitev in obravnav, razvoj podpornih mrež in skupin za samopomoč ter upošteva formalne in neformalne oblike pomoči. Tak pristop od partnerjev v lokalnem okolju zahteva usklajeno in povezano premoščanje zaznanih ovir ter razvoj načinov ukrepanj, ki presegajo klasične institucionalne oblike delovanja.

Izpostavljeno

Lokalne skupine - novice

Delavnica o delovanju LSKZ in strateškem načrtovanju v lokalni skupnosti

Delavnica namenjena vodjem lokalnih skupin za krepitev zdravja in koordinatorjem območnih enot NIJZ je potekala…
Lokalne skupine - novice

Predstavitev izsledkov evalvacije skupnostnega pristopa k zdravju in delovanja lokalnih skupin

V novembru 2020 smo zaključili z analizo evalvacije delovanja lokalnih skupin za krepitev zdravja in…
Lokalne skupine - novice

Delavnica o vzpostavitvi lokalne skupine in skupnostnem pristopu v okviru LSKZ Nova Gorica

V prostorih Centra za krepitev zdravja Nova Gorica je 5. marca 2020 potekala delavnica o…

Aktivnosti za krepitev zdravja

Včasih je za spremembo življenjskih navad, povezanih z zdravjem, dovolj le majhna spodbuda.
Aktivnosti za krepitev zdravja so vam na voljo v centrih za krepitev zdravja ali zdravstvenovzgojnih centrih v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji.

Strokovnjaki v CKZ/ZVC

Po poti sprememb življenjskega sloga vas bodo vodili usposobljeni strokovnjaki z različnih področij.

Aktivnosti in programi

Včasih je za spremembo življenjskih navad, povezanih z zdravjem, dovolj le majhna spodbuda.

Pogovorne ure

Pogovorne ure za krepitev zdravja so namenjene krajšim individualnim posvetom s strokovnjaki iz CKZ/ZVC.

Presejanje za funkcijsko manjzmožnost

Presejanje za funkcijsko manjzmožnost je namenjeno vsem, ki ste stari 65 let in več. Po presejanju boste izvedeli, kakšno je vaše splošno telesno, duševno in socialno stanje.

Centri za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojni centri