jQuery(document).ready(function(){ jQuery('.nectar-post-grid-filters h4').text('Izberi temo'); });

Ob predstavitvi vzpostavitve in delovanja Lokalne skupine za krepitev zdravja (LSKZ) Spodnje Savinjske doline, ki je potekala na delavnici o delovanju LSKZ februarja 2020, sta člana predstavila izvrsten dosežek skupine že v prvih mesecih obstoja. LSKZ Spodnje Savinjske doline že od vzpostavitve v oktobru 2018 temelji na dobri povezanosti šestih občin, ?našteti katere?, sodelovanju županov in različnih lokalnih organizacij (bolje bi bilo našteti, če imamo podatek), ki so bile že pred tem povezane/so se že predhodno srečevale v okviru Razvojne agencije Savinja.

Med začetno analizo razmer v njihovem lokalnem okolju so ob razvoju strateškega načrta LSKZ kmalu prepoznali konkretno potrebo po proaktivnem delovanju za bolj zdravo lokalno okolje. Ugotovili so, da najbolj markantna značilnost pokrajine Spodnje Savinjske doline, ki sicer doda poseben čar njeni lepoti, na žalost v okolju pušča tudi trajno ekološko škodo. V hmeljiščih se vsako leto uporabi na ?tone-konkretna številka? Hmeljevine (vrvice iz umetnih materialov) in velika količina teh plastični ostankov pridelave hmelja, ki niso razgradljivi, nato ?desetletja? onesnažujejo pridelovalno zemljo (verjetno imajo tudi živali z njimi problem?).

Na delavnici sta Rok Repas iz Centra za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline in Alenka Doler iz Razvojne agencije Savinja predstavila, kako so zaradi delovanja LSKZ pridobili podporo ključnih partnerjev (ministrstev ipd.) na lokalni in nacionalni ravni, da se prijavi in sodeluje v? Od začetne ideje so v ?število mesecev? razvili ustrezen naraven material, ki je zaradi skorajda enakih lastnosti popolnoma zamenljiv z obstoječimi plastičnimi vrvicami – a hkrati biorazgradljiv in bistveno manj škodljiv za okolje. S svojimi inovativnimi idejami so šli še korak dlje in razvili izdelke iz ostankov biorazgradljivih vrvic, ki tej potrošni surovini doda nov cikel uporabe. Vpeljana rešitev ponuja dober vpogled, kako lahko sodelovanje ključnih partnerjev s strateškim pristopom doprinese k bolj zdravemu okolju in pripomore k lokalnim, nacionalnim in celo nadnacionalnim spremembam, saj je razvita praksa lahko prenosljiva tudi v druga okolja po svetu.