Delavnica namenjena vodjem lokalnih skupin za krepitev zdravja in koordinatorjem območnih enot NIJZ je potekala v Ljubljani na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v dveh terminih 27. 1. 2020 in 3. 2. 2020. Delavnice se je vsakokrat udeležilo preko 30 udeležencev, ki so želeli vedeti več o delovanju lokalne skupine za krepitev zdravja in strateškem načrtovanju v lokalni skupnosti.

Udeleženci so ob moderiranju sodelavcev NIJZ izmenjali izkušnje, ki so jih pridobili pri vzpostavljanju lokalne skupine za krepitev zdravja in strateškem načrtovanju v lokalni skupnosti. Poglobili so znanja in veščine vodenja in dela v lokalni skupini za krepitev zdravja in razpravljali o vprašanjih, ki so se jim postavljala pri delu v lokalni skupini za krepitev zdravja.

Rok Repas, vodja Lokalne skupine za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline in Alenka Doler iz Razvojne agencije Savinja sta, na drugem srečanju, predstavila vzpostavitev in delovanje njihove lokalne skupine za krepitev zdravja in primer udejanjanja cilja iz strateškega načrta lokalne skupine za krepitev zdravja »Vpeljava biorazgradljive vrvice v slovenska hmeljišča in uporaba odpadne hmeljevine v novih industrijskih produktih«, ko so člani njihove lokalne skupine zaznali potrebo, načrtovali ukrepe in udejanjili aktivnost s pomočjo projektnih sredstev. Lokalna skupina za krepitev zdravja je uspešno sodelovala pri prijavi projekta LIFE BioTHOP – več si lahko preberete v primeru dobre prakse.

Pišite nam