Ustanovitev in delovanje lokalnih skupin za krepitev zdravja, s čimer se udejanja skupnostni pristop k zdravju, je eden od učinkovitih načinov za naslavljanje ranljivosti, zmanjševanja neenakosti in krepitve zdravja vseh.

Udeleženci okrogle mize, ki je potekala 27. novembra 2019 v okviru delovnega srečanja izvajalcev projekta »Krepitev zdravja za vse« s preko 240 udeleženci, so izpostavili pomen delovanja lokalnih skupin za krepitev zdravja z udejanjanjem skupnostnega pristopa k zdravju.

Sogovorniki okrogle mize, Rok Repas, vodja Lokalne skupine za krepitev zdravja (LSKZ) in Centra za krepitev zdravja (CKZ) ZD Žalec; Slavica Mencingar, vodja LSKZ in CKZ ZD Gornja Radgona; Silvija Lunder, vodja LSKZ in CKZ ZD Slovenska Bistrica; Albina Šučurovič, vodja patronažne službe ZD Velenje; Marija Magajne, direktorica ZD Idrija; Shqipe Hasanaj dipl. m. s. iz doma starejših in medkulturna mediatorka v ZD Kranj; Adelina Ahmetay Ҫafleshi dipl. m. s. iz CKZ ZD Žalec in medkulturna mediatorka v ZD Žalec, ob moderiranju dr. Ivanka Huber z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so izpostavili prednosti in slabosti vzpostavljanja in delovanja lokalnih skupin za krepitev zdravja, osvetlili vlogo vodje lokalne skupine za krepitev zdravja ob sočasni vlogi vodje centra za krepitev zdravja, poudarili pomen poznavanja lokalnega okolja in prizadevanj za enakovredno partnerstvo vseh članov lokalne skupine, podali prednosti in pomanjkljivosti vključevanja patronažne službe in centra za krepitev zdravja v lokalno skupnost ter razpravljali o možnostih naslavljanja ranljivosti in zmanjševanja neenakosti v zdravju.

Pišite nam