Lokalne skupine za krepitev zdravja

H krepitvi zdravja svoje skupnosti lahko pripomoremo prav vsi. Še posebej pa je pomembno sodelovanje partnerjev v lokalnem okolju, ki si prizadevamo uresničevati cilje v dobrobit zdrave skupnosti v okviru lokalne skupine za krepitev zdravja.

V lokalno skupino za krepitev zdravja so vključene tiste ustanove, organizacije in posamezniki, ki lahko v skupnosti prispevajo k izboljšanju zdravja in zmanjševanju neenakosti v zdravju prebivalstva. To so občine, vrtci, šole, zdravstveni dom, nevladne organizacije, center za socialno delo, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugi javni zavodi, predstavniki gospodarstva in drugi.

V Sloveniji trenutno deluje 30 lokalnih skupin za krepitev zdravja, vzpostavljajo pa se tudi nove.

Za več informacij o delovanju lokalne skupine za krepitev zdravja se obrnite na koordinatorje na območnih enotah NIJZ.

Novice

Na tem mestu so predstavljene aktualne teme in dogajanje na področju dela lokalnih skupin za krepitev zdravja.

Gradiva

Priročniki, katalogi informacij in drugi dokumenti prispevajo k doseganju ciljev zdravih skupnosti.

Dobre prakse

Naša vizija je, da bi v vseh lokalnih okoljih zaživela idejo o skupnostnem pristopu. Zato je pomembno, da člani lokalnih skupin za krepitev zdravja na dogodkih delimo svoje znanje, izkušnje in dobre prakse.

Izpostavljeno

Lokalne skupine - novice

Delavnica o delovanju lokalne skupine za krepitev zdravja in strateškem načrtovanju v lokalni skupnosti

Delavnica namenjena vodjem lokalnih skupin za krepitev zdravja in koordinatorjem območnih enot NIJZ je potekala…
Lokalne skupine - dogodki

Biorazgradljiva vrvica v slovenska hmeljišča

Ob predstavitvi vzpostavitve in delovanja Lokalne skupine za krepitev zdravja (LSKZ) Spodnje Savinjske doline, ki…
Lokalne skupine - dogodki

Okrogla miza: Naslavljanje ranljivosti in neenakosti ter skupnosti pristop k zdravju

Okrogla miza, ki je potekala 27. novembra 2019 v okviru delovnega srečanja izvajalcev projekta »Krepitev…