Lokalne skupine za krepitev zdravja

Vsi lahko prispevamo h krepitvi zdravja svoje skupnosti. Sodelovanje partnerjev v lokalnem okolju v okviru lokalne skupine za krepitev zdravja je eden izmed načinov, ki nam to omogoči.

V lokalno skupino za krepitev zdravja so vključene tiste ustanove, organizacije in posamezniki, ki lahko v skupnosti prispevajo k izboljšanju zdravja in zmanjševanju neenakosti v zdravju prebivalstva. To so občine, vrtci, šole, zdravstveni dom, nevladne organizacije, center za socialno delo, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugi javni zavodi, predstavniki gospodarstva in drugi.

V Sloveniji trenutno deluje 30 lokalnih skupin za krepitev zdravja, vzpostavljajo pa se tudi nove.

Za več informacij o delovanju lokalne skupine za krepitev zdravja se obrnite na koordinatorje na območnih enotah NIJZ.

Novice

Lokalne skupine za krepitev zdravja združujejo člane z različnih področij. Njihovo skupno delovanje je usmerjeno na področja zdravja skupnosti.

Gradiva

Priročniki, katalogi informacij in drugi dokumenti prispevajo k doseganju ciljev zdrave skupnosti in so dobrodošel vir informacij.

Dobre prakse

Naša vizija je, da bi v vseh lokalnih okoljih zaživela ideja o skupnostnem pristopu k zdravju. Zato je pomembno, da člani lokalnih skupin za krepitev zdravja na dogodkih delimo svoje znanje, izkušnje in dobre prakse.

Izpostavljeno

Lokalne skupine - novice

Predstavitev izsledkov evalvacije skupnostnega pristopa k zdravju in delovanja lokalnih skupin

V novembru 2020 smo zaključili z analizo evalvacije delovanja lokalnih skupin za krepitev zdravja in…