Novice

Člani lokalne skupine za krepitev zdravja po svojih zmožnostih prispevamo k zdravju skupnosti. Na rednih srečanjih si prizadevamo za doseganje ciljev in uresničitev zadanih načrtov. Tukaj predstavljamo aktualne teme na področju njihovega dela in napovedujemo dogodke.

Lokalne skupine za krepitev zdravja so se s svojim delovanjem izkazale tudi v času epidemije, ko so s skupnostnim pristopom našle pot do ranljivih skupin prebivalstva in odgovarjale na njihove potrebe.

Ob koncu leta 2019 in na začetku 2020 smo z namenom evalvacije vzpostavitve in delovanja lokalnih skupin za krepitev zdravja izvajali intervjuje z vodji lokalnih skupin za krepitev zdravja in anketirali člane ter smo sredi priprave poročila.

Lokalne skupine - novice

Delavnica o delovanju lokalne skupine za krepitev zdravja in strateškem načrtovanju v lokalni skupnosti

Delavnica namenjena vodjem lokalnih skupin za krepitev zdravja in koordinatorjem območnih enot NIJZ je potekala…
Lokalne skupine - novice

Delavnica o vzpostavitvi LSKZ Nova Gorica

V prostorih Centra za krepitev zdravja Nova Gorica je 5. marca 2020 potekala delavnica o…