Dogodki

V Sloveniji uvajamo skupnostni pristop k zdravju. Začeli smo v okoljih, v katerih se je izvajal projekt Krepitev zdravja za vse. Naša vizija je, da vsa okolja sprejmejo idejo o skupnostnem pristopu in jo začnejo uresničevati. Zato je pomembno, da na dogodkih delimo znanje, izkušnje in dobre prakse.

Lokalne skupine - dogodki

Okrogla miza: Naslavljanje ranljivosti in neenakosti ter skupnosti pristop k zdravju

Okrogla miza, ki je potekala 27. novembra 2019 v okviru delovnega srečanja izvajalcev projekta »Krepitev…