Gradiva

Zdrava skupnost je cilj, ki si ga želimo doseči. Za dosego tega cilja so potrebne nekatere spremembe v lokalnih okoljih, ki vključujejo pobude posameznikov, ustanov in organizacij, ki delujejo v okolju, prepoznajo težave in pomagajo pri reševanju težav. Pri tem so lokalnim skupinam za krepitev zdravja lahko v pomoč tudi naslednja gradiva.

Zdrava skupnost

Pomemben pripomoček pri pridobivanju znanj o vzpostavljanju partnerstva in delovanju lokalnih skupin za krepitev zdravja je priročnik Zdrava skupnost: priročnik za razvoj skupnostnega pristopa k zdravju.

Prenesi

Katalogi informacij

V Katalogih informacij so za posamezno okolje zbrane uporabne informacije o programih in aktivnostih za krepitev zdravja ter kontakti služb in organizacij, ki delujejo v lokalnem okolju na področju zdravstva, socialne varnosti, vzgoje in izobraževanja ter društev. Kataloge informacij pripravljajo člani lokalne skupine za krepitev zdravja. Tako so  njim kot tudi pripadnikom skupnosti v pomoč pri delu oziroma iskanju poti do odgovorov na vprašanja.

Katalog informacij ZD Murska SobotaKatalog informacij ZD Izola

Strateški načrt lokalne skupnosti

Strateški načrt lokalne skupnosti je dokument, v katerem skupnost predstavi želeno prihodnost in trenutno stanje na področju zdravja ter opredeli cilje in ukrepe, s katerimi bodo pripadniki skupnosti pripeljali svojo skupnost iz trenutnega stanja do želene prihodnosti.

Strateški načrt pripravijo člani lokalne skupine za krepitev zdravja s čim večjim vključevanjem celotne skupnosti.

Prenesi