Gradiva

Zdrava skupnost je cilj, ki si ga želimo doseči. Za dosego tega cilja so potrebne nekatere spremembe v lokalnih okoljih, ki vključujejo pobude posameznikov, ustanov in organizacij, ki delujejo v okolju, prepoznajo težave in pomagajo pri reševanju težav. Pri tem so lokalnim skupinam za krepitev zdravja lahko v pomoč tudi naslednja gradiva.

Priročnik Zdrava skupnost

Pomemben pripomoček pri pridobivanju znanj o vzpostavljanju partnerstva in delovanju lokalnih skupin za krepitev zdravja je priročnik Zdrava skupnost: priročnik za razvoj skupnostnega pristopa k zdravju.

Prenesi

Katalogi informacij

V Katalogih informacij so za posamezno okolje zbrane uporabne informacije o programih in aktivnostih za krepitev zdravja ter kontakti služb in organizacij, ki delujejo v lokalnem okolju na področju zdravstva, socialne varnosti, vzgoje in izobraževanja ter društev. Kataloge informacij pripravljajo člani lokalne skupine za krepitev zdravja. Tako so  njim kot tudi pripadnikom skupnosti v pomoč pri delu oziroma iskanju poti do odgovorov na vprašanja.

Katalog informacij ZD Murska SobotaKatalog informacij ZD Izola

Smernice za pripravo strateškega načrta lokalne skupnosti

Strateški načrt lokalne skupnosti je dokument, v katerem skupnost predstavi želeno prihodnost in trenutno stanje na področju zdravja ter opredeli cilje in ukrepe, s katerimi bodo pripadniki skupnosti pripeljali svojo skupnost iz trenutnega stanja do želene prihodnosti.

Strateški načrt pripravijo člani lokalne skupine za krepitev zdravja s čim večjim vključevanjem celotne skupnosti.

Prenesi