Gradiva

Izgradnja zdrave skupnosti poteka na več načinov. Spodnja gradiva so pri tem lahko v pomoč in usmeritev tako lokalnim skupinam za krepitev zdravja kot posameznikom iz lokalnih skupnosti.

Priročnik Zdrava skupnost

Pomemben pripomoček pri pridobivanju informacij o skupnostnem pristopu k zdravju ter znanj o vzpostavljanju partnerstva in delovanju lokalnih skupin za krepitev zdravja je priročnik Zdrava skupnost: priročnik za razvoj skupnostnega pristopa k zdravju.

Prenesi

Smernice za pripravo strateškega načrta lokalne skupnosti

Strateški načrt lokalne skupnosti je dokument, v katerem skupnost predstavi želeno prihodnost in trenutno stanje na področju zdravja ter opredeli cilje in ukrepe, s katerimi bodo pripadniki skupnosti pripeljali svojo skupnost iz trenutnega stanja do želene prihodnosti.

Strateški načrt pripravijo člani lokalne skupine za krepitev zdravja s čim večjim vključevanjem celotne skupnosti.

Prenesi

Neenakosti in ranljivosti v lokalnih okoljih: kvalitativna raziskava v 25 okoljih

Kako se kažejo ranljivosti in neenakosti v zdravju? S kakšnimi ranljivostmi se soočajo prebivalci Slovenije? Kateri prebivalci se najpogosteje soočajo z njimi? S katerimi ovirami se srečujejo v dostopu do zdravstvenih in drugih javnih ustanov? Kako se lokalna okolja odzivajo na te ovire? Kako ustrezno odgovoriti na ranljivosti in neenakosti, kako premoščati ovire in najti sistemske rešitve? Na ta vprašanja skuša podati odgovore monografija Neenakosti in ranljivosti v zdravju v Sloveniji: kvalitativna raziskava v 25 okoljih.

Vsebina monografije temelji na raziskavi Analiza ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih projekta Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST ter primerjalno na predhodni raziskavi v okviru projekta Za boljše zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju – Skupaj za zdravje. Izsledki raziskave nudijo vpogled v veliko dimenzij vsakdanjega življenja posameznikov in skupin ter umeščanje in razumevanje znotraj širšega družbenega konteksta posamezne skupnosti. Monografija nudi uvid v neenakosti in ranljivosti v lokalnih okoljih in je lahko usmeritev dela lokalnih skupin za krepitev zdravja.

Prenesi

Standardi medkulturne mediacije v zdravstvu

V publikaciji najdemo standarde opravljanja različnih nalog medkulturne mediacije. Namen publikacije je podati smernice in zagotoviti podporo medkulturnim mediatorjem, ki so v praksi soočeni s številnimi situacijami, v katerih je težko takoj najti primerno rešitev. Publikacija je hkrati tudi podpora osebam, ki v zdravstvenih ustanovah koordinirajo vpeljevanje medkulturne mediacije in ki pogosto niso dovolj seznanjeni s kompleksnostjo nalog medkulturnih mediatorjev, da bi jih lahko učinkovito podprli.

Prenesi

Medkulturna mediacija (zloženka slov./alb.)

Zloženka v slovenskem in albanskem jeziku prinaša strnjene informacije o tem, kaj je medkulturna mediacija, katere so naloge medkulturnega mediatorja, kaj lahko medkulturni mediator naredi za pacienta in kaj za zdravstvenega delavca ter kako lahko zdravstveni delavec podpre medkulturnega mediatorja.

Prenesi

Pridružite se aktivnim in uživajte v zdravju (kvadratna knjižica v albanskem jeziku)

V knjižici najdete informacije v albanskem jeziku o preventivnih pregledih in programu za krepitev zdravja, skupinskih delavnicah in individualnih svetovanjih, ki jih izvajajo strokovnjaki v centru za krepitev zdravja.

Prenesi