Novice

Člani lokalne skupine za krepitev zdravja po svojih zmožnostih prispevamo k zagotavljanju pogojev za zdravo skupnost. Tukaj predstavljamo aktualne teme na področju dela in napovedujemo dogodke.

Lokalne skupine - novice

Predstavitev izsledkov evalvacije skupnostnega pristopa k zdravju in delovanja lokalnih skupin

V novembru 2020 smo zaključili z analizo evalvacije delovanja lokalnih skupin za krepitev zdravja in…
Lokalne skupine - novice

Delavnica o vzpostavitvi lokalne skupine in skupnostnem pristopu v okviru LSKZ Nova Gorica

V prostorih Centra za krepitev zdravja Nova Gorica je 5. marca 2020 potekala delavnica o…
Lokalne skupine - novice

Delavnica o delovanju LSKZ in strateškem načrtovanju v lokalni skupnosti

Delavnica namenjena vodjem lokalnih skupin za krepitev zdravja in koordinatorjem območnih enot NIJZ je potekala…
Lokalne skupine - novice

Skupnostni pristop kot pot h krepitvi zdravja ter zmanjševanju neenakosti in ranljivosti

Ustanovitev in delovanje lokalnih skupin za krepitev zdravja, s čimer se udejanja skupnostni pristop k…