O programu

Večina razvitih držav se zadnja desetletja spopada z naraščanjem kroničnih bolezni, obenem pa obstajajo velike razlike v zdravju med različnimi skupinami prebivalstva. Z namenom izboljšanja zdravja prebivalcev Slovenije je zato nastal program Skupaj za zdravje.

Spoznajte program Skupaj za zdravje

Program Skupaj za zdravje vsem odraslim prebivalcem Slovenije nudi strokovno podporo pri skrbi za bolj zdrav življenjski slog in kakovostnejše življenje. Spoznajte ga v videu:

Zgodovina in razvoj programa

V Sloveniji imamo izredno bogato zgodovino zdravstvenega varstva na področju preventive kroničnih bolezni. Univerzalno dostopen nacionalni program se že od leta 2002 izvaja v ambulantah družinske medicine in v zdravstvenovzgojnih centrih/centrih za krepitev zdravja v vseh 61 zdravstvenih domovih po državi.

Korenine programa Skupaj za zdravje segajo v obdobje razvoja Programa CINDI Slovenija, katerega glavni poudarek je bil na preprečevanju in obvladovanju kroničnih nenalezljivih bolezni. Od začetka Programa CINDI se je vsebina programa, v sodelovanju s širokim naborom strokovnjakov, redno nadgrajevala in sledila strokovnemu razvoju na tem področju.

Danes je s programom Skupaj za zdravje vsem odraslim prebivalcem Slovenije na voljo celovit program integrirane preventive kroničnih bolezni.

Program izvajajo za to posebej usposobljeni zdravstveni strokovnjaki v ambulantah družinske medicine, patronažnih službah ter zdravstvenovzgojnih centrih oz. centrih za krepitev zdravja. Pri svojem delu tesno sodelujejo z drugimi izvajalci v zdravstvenih domovih in v lokalnih skupnostih.

Za razvoj, izvajanje in zagotavljanje kakovosti programa Skupaj za zdravje skrbi interdisciplinarna skupina strokovnjakov na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

PROGRAM POVEZUJE TRI SKLOPE AKTIVNOSTI:
 • izvedbo preventivnega pregleda v ambulanti družinske medicine z namenom zgodnjega odkrivanja dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih bolezni,
 • skupinske delavnice in individualna svetovanja za pomoč in podporo pri spremembi življenjskega sloga in krepitvi duševnega zdravja, ki jih izvajajo strokovnjaki v centrih za krepitev zdravja ali zdravstvenovzgojnih centrih ter
 • pester nabor aktivnosti za krepitev zdravja, ki v sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki potekajo v vaših lokalnih skupnostih – tam, kjer živite in delate.

20 let programa Skupaj za zdravje

V devetdesetih letih je raziskava CINDI pokazala, da ima večina Slovencev več dejavnikov tveganja za razvoj bolezni srca in žilja, te pa so bile glavni vzrok smrti v državi. Preventivni program Skupaj za zdravje je nastal kot rešitev tega problema in prinesel konkretne rezultate. Več si oglejte v videu:

Namen, cilji in financiranje programa

Osnovni namen programa Skupaj za zdravje je izboljšati zdravje in kakovost življenja prebivalcev Slovenije.

Glavni cilji programa so:

 • zmanjšati zgodnjo umrljivost, obolevnost in invalidnost zaradi nekaterih najpogostejših kroničnih bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, rak, sladkorna bolezen tipa 2, kronična obstruktivna pljučna bolezen, hipertenzija, debelost, depresija, osteoporoza idr.,
 • odkrivati in obvladovati vedenjske, biološke in psihosocialne dejavnike tveganja za razvoj kroničnih bolezni,
 • izboljšati duševno zdravje,
 • opolnomočiti osebe pri skrbi za lastno zdravje in
 • izboljšati kakovost življenja.

Za zagotavljanje uspešnosti pri doseganju tako pomembnih sprememb v družbi, kot je preprečevanje danes vse bolj pogostih kroničnih bolezni, se program osredotoča na:

 • zgodnje odkrivanje oseb s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni, oseb, ogroženih za razvoj nekaterih najpogostejših kroničnih bolezni in bolnikov s kroničnimi boleznimi,
 • zagotavljanje strokovnih informacij, učenje veščin in nudenje podpore za dolgotrajno spremembo z zdravjem povezanega življenjskega sloga, opolnomočenje za življenje s kroničnimi boleznimi in krepitev duševnega zdravja ter
 • vzpostavljanje mreže partnerjev iz lokalnega okolja, ki posameznika podpirajo pri vzdrževanju zdravega življenjskega sloga in samooskrbi kroničnih nenalezljivih bolezni.

Sodelovanje v Programu Skupaj za zdravje je v celoti brezplačno, saj stroške programa krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Mediji o nas

Medijske objave o programu Skupaj za zdravje in naših aktivnostih

Vabimo vas k ogledu in poslušanju člankov, TV oddaj, radijskih izjav, spletnih objav ter drugih prispevkov, v katerih so omenjeni program Skupaj za zdravje in naše aktivnosti v centrih za krepitev zdravja in zdravstvenvzgojnih centrih. Objave so tako na nacionalnem kot lokalnem/regijskem nivoju.