Organiziranost patronažnega varstva

Način in mesto delovanja opredeljujeta patronažno varstvo kot tisti del primarnega zdravstvenega varstva, ki najhitreje prepozna družbene spremembe ter se nanje lahko tudi hitro in učinkovito odzove. Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu, ki je nosilka dejavnosti, obravnava posameznika, njegovo družino in skupnost v okolju, kjer bivajo, se učijo, igrajo in delajo.

Aktivno skrbi za zdravstveno stanje prebivalcev na določenem zdravstvenem območju, razvija programe promocije zdravja ter tako spodbuja zavarovance k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družin. Poglobljeno individualno in družinsko obravnavo zahtevajo predvsem prednostne skupine prebivalstva zaradi svojih bioloških lastnosti (novorojenčki, dojenčki, šolarji, nosečnice, starejši …), spremenjenih življenjskih razmer, socialne (priseljenci, brezdomci …) in zdravstvene ogroženosti (invalidi in kronični bolniki …) ter druge ranljive skupine.

Organizirano je kot samostojna služba ali organizacijska enota osnovnega zdravstvenega varstva v zdravstvenih domovih in je dostopno vse dni v letu. Na nekaterih terenskih območjih ga, kot samostojno dejavnost, izvajajo  zasebnice s koncesijo, ki pa so vključene v mrežo javnega zdravstva.

Pravico do patronažnega varstva na primarni ravni uveljavljajo zavarovanci v pooblaščeni patronažni službi zdravstvenega zavoda svojega določenega zdravstvenega območja. Pravico do obravnave patronažne službe imajo tudi nezavarovane osebe, saj gre pri tem za zdravstveno zaščito njih samih in ostalih zavarovancev. Te storitve se financirajo iz drugih virov.