Kam lahko pridem na preventivni pregled

Na preventivni pregled vas lahko napoti izbrani osebni zdravnik, lahko se naročite sami, ali pa vas po pošti ali po telefonu povabi medicinska sestra. Pregled poteka v ambulantah družinske medicine pri vašem osebnem zdravniku, izvede pa ga diplomirana medicinska sestra.

V primeru, da ste preventivni pregled že opravili v okviru službe, ste v ambulanto vašega izbranega zdravnika vseeno vabljeni, saj se vsebina enega in drugega pregleda v nekaterih točkah razlikuje.

Cilj preventivnega pregleda v ambulanti družinske medicine je, da s pomočjo diplomirane medicinske sestre ugotovite, ali imate prisotne dejavnike tveganja za razvoj ali prisoten sum na kronično nenalezljivo bolezen. V skladu z ugotovitvami boste nato, skupaj z medicinsko sestro in zdravnikom, naredili načrt, kako izboljšati svoje zdravstveno stanje in preprečiti pojav kroničnih nenalezljivih bolezni. Pri odstopanjih, ki zahtevajo poglobljeno zdravstveno obravnavo, vas bo zdravnik napotil na druge diagnostične postopke.