Vsako leto 10. maja obeležujemo svetovni dan gibanja, ob katerem poudarjamo pomen gibanja in zadostne telesne dejavnosti. Pet dni kasneje, 15. maja, obeležujemo mednarodni dan družin.

Spomladanski čas je prava priložnost za okrepitev družinskih vezi in telesne pripravljenosti vseh družinskih članov na prostem. Družina, ki ima zdrave prehranjevalne in gibalne navade je nadvse pomembna, saj lahko na ta način družinski člani z dobrim zgledom poskrbijo za boljše zdravje drug drugega, na primer odrasli na navade otrok, hkrati pa tudi otroci lahko motivirajo odrasle za več gibanja.

Družine, ki se skupaj gibajo in so telesno dejavne, s tem pripomorejo k boljšemu telesnemu in duševnemu zdravju vseh družinskih članov, poleg tega pa so lahko med seboj bolj povezani in se boljše razumejo. Vključevanje telesne dejavnosti v družinski vsakdan je lahko učinkovit in zabaven način za izboljšanje zdravja in kvalitete življenja vseh generacij.

Gibalna pismenost

Telesna dejavnost v družinskem krogu je lahko predstavljena tudi z modelom gibalne pismenosti, ki predstavlja veščine in odnos, ki jih posameznik prikaže v telesni dejavnosti in gibanju skozi potek svojega življenja. Gibalna pismenost na razvoj človeka vpliva celostno, z vključevanjem štirih ključnih področij za zdravje in gibalne veščine človeka ter ni osredotočena zgolj na razvoj motoričnih sposobnosti. Gibalno pismena oseba je sposobna vse življenje črpati podporo iz svojih integriranih telesnih, čustvenih, družbenih in kognitivnih sposobnosti za doseganje višje kvalitete življenja. To so štiri medsebojno prepletena področja, ki podpirajo celosten razvoj gibalne pismenosti, ki pomaga vsem generacijam, da ustvarijo aktiven, zdrav in izpolnjujoč življenjski slog.

Telesno področje: telesna pripravljenost in gibalne sposobnosti, ki jo posameznik pridobiva in uporablja skozi gibanje.

 • Telesna pripravljenost in pridobivanje in ohranjanje gibalnih sposobnosti je pomembno za vse generacije. Odrasli lahko otroke na tem področju spodbujajo in učijo, medtem ko lahko otroci še dodatno motivirajo odrasle, da tudi oni ostanejo v čim boljši kondiciji.

Čustveno področje: odnos in čustva, ki jih ima posameznik do gibanja in njihov vpliv na samozavest in motivacijo za gibanje.

 • Odrasli lahko z dobrim zgledom in pozitivnim odnosom do telesne dejavnosti vplivajo na to, da bodo tudi otroci povezovali telesno dejavnost s pozitivnimi čustvi, imeli bodo več motivacije za gibanje, kar bo dolgoročno pozitivno vplivalo na njihovo zdravje.

Družbeno področje: posameznikov vpliv na okolje in druge v odnosu do gibanja.

 • Odrasli imajo pomembno vlogo pri vpeljevanju otrok v družben vidik telesne dejavnosti. Tu je predvsem pomembno učenje in razvijanje družbenih veščin, kot so sodelovanje, komunikacija, poštena igra, prepoznavanje varnosti in tveganja. V zgodnejših letih je to lahko npr. deljenje igrač z vrstniki, kasneje pa npr. poštenost pri igrah z žogo ali prepoznavanje tveganja pri bolj adrenalinskih športih (npr. uporaba skakalnic na smučiščih).

Kognitivno področje: posameznikovo razumevanje kako, zakaj in kdaj se giba.

 • Odrasli imajo pomembno vlogo pri učenju otrok kako, kdaj in zakaj se gibati na določen način in kako se prilagoditi in biti inovativen ob soočanju z novimi gibalnimi izzivi. To vključuje tako reševanje problemov in sprejemanje odločitev pri igrah, kot tudi znanje in zavedanje prednosti gibanja in telesne dejavnosti. Na ta način se opolnomoči otroke za aktiven življenjski slog, ki se bo nadaljeval v odraslost.

Nekaj načinov, kako ste lahko telesno dejavni v družinskem krogu:

 • skupni sprehodi ali vožnje s kolesom po opravkih: zjutraj se skupaj peš odpravite po osnovna živila v trgovino ali popoldan s kolesi na obisk ali izlet (tudi okolje vam bo hvaležno),
 • športni dnevi: en dan v tednu namenite enemu športu/telesni dejavnosti (npr. pohodništvo, koledarski izlet, plavanje, smučanje, igre z žogo…) ali obisku otroškega igrišča,
 • poučni pohodi: namesto na krajši sprehod po poznanih poteh, se odpravite na pohod v naravo, pri katerem skupaj raziskujete rastlinski in živalski svet,
 • lokalni dogodki: sodelujte v lokalnih dogodkih (npr. pohodi, teki, testi hoje, športna tekmovanja, kolesarski in dobrodelni dogodki…),
 • vrtnarjenje: tudi vrtnarjenje spada pod telesno dejavnost, poleg tega pa je tudi poučno za mlajše,
 • aktivne počitnice: pri načrtovanju počitnic izberite takšne, kjer boste lahko skupaj telesno dejavni (npr. pohodništvo, plavanje, kolesarjenje, smučanje, igre z žogo, obisk adrenalinskega/vodnega/zabaviščnega parka…),
 • tečaji in delavnice: skupaj se naučite novega športa ali dejavnosti (npr. nordijska hoja, ples, joga…),
 • družinski športni izzivi: organizirajte družinske športne izzive (npr. kdo lahko naredi največ sklec, trebušnjakov, kdo lahko najdlje preskakuje kolebnico ali najhitreje preteče izbrano razdaljo, kdo naredi največ korakov v mesecu, kdo zadane največ košev ali golov…),
 • domača plesna zabava ali gibalne video igre: organizirajte domačo plesno zabavo ali turnir gibalnih video iger (video igre, ki se igrajo s pomočjo senzorjev in zaznajo gibanje telesa) in si tako popestrite še tako deževen dan.

Telesna dejavnost, v kateri sodeluje cela družina, ima poleg ugodnih vplivov na zdravje tudi druge pozitivne lastnosti – ustvarja lepe in trajne spomine in krepi družinske vezi. Pomembno je, da dejavnosti ostanejo zabavne in da lahko v njih sodelujejo in uživajo vsi družinski člani, ne glede na starost in stopnjo telesne pripravljenosti.

Vsak gib šteje! Bodimo aktivni. Vsakdo. Vsepovsod. Vsak dan.

Pišite nam