Z odločitvijo, da spremenite svoje prehranjevalne navade na bolje, ste naredili velik osebni napredek in koristen korak za svoje zdravje. Pri tem sta zelo pomembni vztrajnost in pripravljenost na spremembe. Preden se zares lotite spreminjanja prehranjevalnih navad, je dobro, da spoznate koristi in prednosti zdravega prehranjevanja, kar vas bo gotovo še dodatno spodbudilo, da boste z novimi navadami lažje začeli in jih ohranjali.

Zdravo prehranjevanje je sestavljeno iz 5-ih korakov:

Pet korakov za zdravo prehranjevanje

Pišite nam