Za nevladne organizacije

Nevladne organizacije so eden ključnih partnerjev pri skrbi za boljše zdravje prebivalstva. Zato pri aktivnostih programa Skupaj za zdravje spodbujamo medsebojno sodelovanje pri izvajanju aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v lokalnih okoljih.

Če v svoji organizaciji vidite priložnost za za sodelovanje, kontaktirajte najbližji center za krepitev zdravja ali zdravstvenovzgojni center in se dogovorite za srečanje.
S strokovnjaki iz centra boste izoblikovati aktivnosti, prilagojene vašemu področju dela. S tem boste prispevali k boljšemu zdravju in počutju vaših udeležencev ter prebivalcev v lokalnem okolju.

Dogovorite se lahko za izvedbo predavanj, svetovanj, delavnic, dogodkov ali drugih oblik sodelovanja s področij:

 • zdravega prehranjevanja,
 • telesne dejavnosti za krepitev zdravja,
 • obvladovanja telesne teže,
 • aktivnega preživljanja prostega časa,
 • duševnega zdravja in obvladovanja stresa,
 • tehnik sproščanja,
 • življenja s kronično boleznijo,
 • presejanja za funkcijsko manjzmožnost,
 • preprečevanja padcev,
 • cepljenja,
 • udeležbe v preventivnih in presejalnih programih za zgodnje odkrivanje raka (DoraZoraSvit) in
 • številnih drugih pomembnih in aktualnih tem.

Prav tako se lahko dogovorite za izvajanje odprtih vrat za zdravje v prostorih vaše organizacije.