Kdo izvaja aktivnosti za krepitev zdravja?

Kateri strokovnjaki delajo v centrih za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrih?

Podporo in pomoč na poti do boljšega počutja in zdravja vam bodo nudili usposobljeni strokovnjaki z različnih področij. V timih zdravstvenovzgojnih centrov delajo diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti in psihologi. V timih centrov za krepitev zdravja pa diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti, psihologi, dietetiki in kineziologi.

Medicinska sestra v CKZ/ZVC

Diplomirane medicinske sestre v centrih izvajajo različne aktivnosti:

  • sprejmejo vas na uvodnih individualnih posvetih, kjer vam ob prvem obisku svetujejo glede udeležbe na delavnicah in svetovanjih ter skupaj z vami oblikujejo uresničljiv načrt za vzpostavitev zdravih življenjskih navad oziroma za krepitev duševnega zdravja;
  • več vrst delavnic – Zdravo živim/Zdrav življenjski slog, Tehnike sproščanja, Zvišan krvni tlak, Zvišane maščobe v krvi, Zvišan krvni sladkor, Sladkorna bolezen tipa 2, Zdravo jem, S sladkorno boleznijo skozi življenje, Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, Spoprijemanje s stresom, Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja in Individualno svetovanje za opuščanje kajenja;
  • sodelujejo v timih izvajalcev delavnic Zdravo hujšanje in Ali sem fit;
  • individualne posvete.

Fizioterapevt v CKZ/ZVC

Fizioterapevti vam nudijo informacije, podporo in pomoč pri uvajanju gibalnih sprememb v vaše vsakdanje življenje. Izvajajo presejanja za funkcijsko manjzmožnost in delavnice s področja telesne dejavnosti za krepitev zdravja, kot so delavnice Ali sem fit?, Test telesne pripravljenosti za odrasle/starejše in Gibam se ter sodelujejo v timih izvajalcev delavnic Zdravo hujšanje. Pri fizioterapevtih se lahko udeležite tudi individualnega posveta v obliki pogovorne ure. V centrih za krepitev zdravja sodelujejo tudi v timih za pripravo na nosečnost in porod ter vodijo vadbo za nosečnice.

Psiholog v CKZ/ZVC

Psihologi vam v okviru pogovornih ur predstavijo delavnice za duševno zdravje in vas glede na vaše zanimanje in naravo vaših težav nanje tudi ustrezno usmerijo. Izvajajo psihoedukativne delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Podpora pri spoprijemanju s tesnobo in Spoprijemanje s stresom, kratko delavnico Tehnike sproščanja ter sodelujejo v timih izvajalcev delavnic Zdravo hujšanje s temami psihološke podpore. Udeležencem psihoedukativnih delavnic so na voljo tudi za individualne razgovore za ponovitev/poglobitev vsebin delavnic ter za predstavitev dodatne strokovne pomoči in za usmerjanje naprej.

Dietetik v CKZ

Dietetiki vam bodo podali znanja in veščine o zdravi prehrani. Izvajajo delavnice Zdravo jem in se vključujejo v strokovne time izvajalcev delavnic Zdravo hujšanje. V centrih za krepitev zdravja izvajajo individualno prehransko obravnavo ter skupinska srečanja. Pri svojem delu upoštevajo načela preventivne in klinične prehrane, skladno s sodobnimi prehranskimi smernicami.

Kineziolog v CKZ

Kineziologi vam nudijo podporo pri oblikovanju zdravih gibalnih navad. Z njihovo pomočjo se boste naučili izbrati primerno telesno dejavnost, ki bo pozitivno vplivala na vaše zdravje. Spodbujali in motivirali vas bodo, da bo gibanje postalo del vašega vsakdana.
Kineziologi izvajajo presejanja za funkcijsko manjzmožnost in sodelujejo pri delavnicah Ali sem fit?, Test telesne pripravljenosti za odrasle/starejše ter Gibam se. Izvajajo tudi program Varna vadba v nosečnosti ter sodelujejo v timu programa Priprava na porod in starševstvo. V vaši lokalni skupnosti organizirajo programe krepitve zdravja za različne organizacije. Pri kineziologih se lahko udeležite tudi individualnega posveta.

Zemljevid s kontakti