Kje se lahko udeležim aktivnosti za krepitev zdravja?

Aktivnosti za krepitev zdravja se lahko udeležite v centrih za krepitev zdravja ali zdravstvenovzgojnih centrih v vseh zdravstvenih domovih.

V nekaterih zdravstvenih domovih so zdravstvenovzgojni centri (ZVC), v drugih pa centri za krepitev zdravja (CKZ). Gre za samostojne organizacijske enote, kjer so zaposleni timi strokovnjakov, ki delajo na področju krepitve zdravja in preventive. Sprva so bili v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji vzpostavljeni zdravstvenovzgojni centri. S krepitvijo njihovega pomena ter vloge preventive pri doseganju boljšega zdravja in počutja prebivalcev pa so se iz zdravstvenovzgojnih centrov razvili centri za krepitev zdravja. Postopno se bodo vsi zdravstvenovzgojni centri preoblikovali v centre za krepitev zdravja. Ključna razlika med njima je v tem, da so v centrih za krepitev zdravja zaposleni strokovnjaki z več področij in da je tam na voljo nekaj več delavnic in svetovanj.

Poiščite vam najbližjo lokacijo

Aktivnosti za krepitev zdravja se lahko udeležite na različne načine:

  • Pokličite v zdravstvenovzgojni center ali center za krepitev zdravja, kjer vam bodo posredovali informacije o delavnicah in svetovanjih, ki se jih lahko udeležite. Lahko pa se dogovorite tudi za uvodni individualni posvet s strokovnjakom, kjer boste izvedeli več o aktivnostih za krepitev zdravja, ki so vam na voljo, ter kako se lotiti spreminjanja nezdravih življenjskih navad v svojem vsakdanjem življenju.
  • Če se udeležite preventivnega pregleda v ambulanti svojega izbranega osebnega zdravnika in so rezultati pokazali, da imate prisotne dejavnike tveganja za razvoj kroničnih bolezni ali pa že prisotno kronično bolezen, vas bosta diplomirana medicinska sestra oziroma osebni zdravnik glede na vaše želje usmerila na vam ustrezne aktivnosti za krepitev zdravja.
  • Na aktivnosti za krepitev zdravja vas lahko usmeri patronažna medicinska sestra, v kolikor je ob patronažnem obisku na domu presodila, da bi udeležba pripomogla k ohranjanju, krepitvi ali izboljšanju vašega zdravja.
  • Na aktivnosti za krepitev zdravja pa vas lahko usmerijo tudi vaš psihiater, diabetolog, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti.

Večino aktivnosti za krepitev zdravja izvajajo tako v enih kot drugih centrih. Pri opisu aktivnosti preverite, katere delavnice in svetovanja so vam na voljo v najbližjem centru za krepitev zdravja ali zdravstvenovzgojnem centru.

Kateri strokovnjaki delajo v centrih za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrih?

Podporo in pomoč na poti do boljšega počutja in zdravja vam bodo nudili usposobljeni strokovnjaki z različnih področij. V timih zdravstvenovzgojnih centrov delajo diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti in psihologi. V timih centrov za krepitev zdravja pa diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti, psihologi, dietetiki in kineziologi.

Medicinska sestra v CKZ/ZVC

Diplomirane medicinske sestre v centrih izvajajo različne aktivnosti:

  • sprejmejo vas na uvodnih individualnih posvetih, kjer vam ob prvem obisku svetujejo glede udeležbe na delavnicah in svetovanjih ter skupaj z vami oblikujejo uresničljiv načrt za vzpostavitev zdravih življenjskih navad oziroma za krepitev duševnega zdravja;
  • več vrst delavnic – Zdravo živim/Zdrav življenjski slog, Tehnike sproščanja, Zvišan krvni tlak, Zvišane maščobe v krvi, Zvišan krvni sladkor, Sladkorna bolezen tipa 2, Zdravo jem, S sladkorno boleznijo skozi življenje, Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, Spoprijemanje s stresom, Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja in Individualno svetovanje za opuščanje kajenja;
  • sodelujejo v timih izvajalcev delavnic Zdravo hujšanje in Ali sem fit;
  • individualne posvete.

Fizioterapevt v CKZ/ZVC

Fizioterapevti vam nudijo informacije, podporo in pomoč pri uvajanju gibalnih sprememb v vaše vsakdanje življenje. Izvajajo presejanja za funkcijsko manjzmožnost in delavnice s področja telesne dejavnosti za krepitev zdravja, kot so delavnice Ali sem fit?, Test telesne pripravljenosti za odrasle/starejše in Gibam se ter sodelujejo v timih izvajalcev delavnic Zdravo hujšanje. Pri fizioterapevtih se lahko udeležite tudi individualnega posveta v obliki pogovorne ure. V centrih za krepitev zdravja sodelujejo tudi v timih za pripravo na nosečnost in porod ter vodijo vadbo za nosečnice.

Psiholog v CKZ/ZVC

Psihologi vam v okviru pogovornih ur predstavijo delavnice za duševno zdravje in vas glede na vaše zanimanje in naravo vaših težav nanje tudi ustrezno usmerijo. Izvajajo psihoedukativne delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Podpora pri spoprijemanju s tesnobo in Spoprijemanje s stresom, kratko delavnico Tehnike sproščanja ter sodelujejo v timih izvajalcev delavnic Zdravo hujšanje s temami psihološke podpore. Udeležencem psihoedukativnih delavnic so na voljo tudi za individualne razgovore za ponovitev/poglobitev vsebin delavnic ter za predstavitev dodatne strokovne pomoči in za usmerjanje naprej.

Dietetik v CKZ

Dietetiki vam bodo podali znanja in veščine o zdravi prehrani. Izvajajo delavnice Zdravo jem in se vključujejo v strokovne time izvajalcev delavnic Zdravo hujšanje. V centrih za krepitev zdravja izvajajo individualno prehransko obravnavo ter skupinska srečanja. Pri svojem delu upoštevajo načela preventivne in klinične prehrane, skladno s sodobnimi prehranskimi smernicami.

Kineziolog v CKZ

Kineziologi vam nudijo podporo pri oblikovanju zdravih gibalnih navad. Z njihovo pomočjo se boste naučili izbrati primerno telesno dejavnost, ki bo pozitivno vplivala na vaše zdravje. Spodbujali in motivirali vas bodo, da bo gibanje postalo del vašega vsakdana.
Kineziologi izvajajo presejanja za funkcijsko manjzmožnost in sodelujejo pri delavnicah Ali sem fit?, Test telesne pripravljenosti za odrasle/starejše ter Gibam se. Izvajajo tudi program Varna vadba v nosečnosti ter sodelujejo v timu programa Priprava na porod in starševstvo. V vaši lokalni skupnosti organizirajo programe krepitve zdravja za različne organizacije. Pri kineziologih se lahko udeležite tudi individualnega posveta.

Zemljevid s kontakti