Kaj je preventivni pregled?

Preventivni pregled poteka v ambulanti družinske medicine in je namenjen pravočasnemu odkrivanju tveganja za razvoj kroničnih bolezni (še preden se pojavijo simptomi ali znaki bolezni) oziroma pravočasnemu odkrivanju morebiti že prisotnih kroničnih bolezni. 

Pregled je usmerjen v preprečevanje in zgodnje odkrivanje naslednjih kroničnih bolezni: srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni tipa 2, debelosti, arterijske hipertenzije, astme, kronične obstruktivne pljučne bolezni, dednih rakavih bolezni, depresije in osteoporoze.

Po opravljenem preventivnem pregledu boste izvedeli, ali imate morda prisotno tveganje za razvoj kroničnih bolezni oziroma že prisotno kronično bolezen. Deležni boste tudi:

 • kratkega svetovanja za zdrav življenjski slog in krepitev duševnega zdravja,
 • po potrebi ustreznega zdravljenja z zdravili in
 • usmeritve na aktivnosti za krepitev zdravja v center za krepitev zdravja/zdravstvenovzgojni center, če si to želite ter imate prisotno tveganje za razvoj kroničnih bolezni ali že kronično bolezen.

S pravočasnim ugotavljanjem tveganja za razvoj kroničnih bolezni je mogoče preprečiti oziroma odložiti razvoj bolezni. Bolezen, ki je odkrita na zgodnji stopnji razvoja, pogosto zahteva tudi manj radikalno zdravljenje. Tako lahko preprečite številne negativne posledice kroničnih bolezni in vplivate na kakovost svojega življenja.

Kako poteka preventivni pregled?

Preventivni pregled izvaja medicinska sestra v ambulanti vašega izbranega osebnega zdravnika. V okviru preventivnega pregleda boste opravili: 

Laboratorijske meritve
Po odvzemu krvi v laboratoriju boste izvedeli naslednje vrednosti:

 • krvnega sladkorja na tešče iz venske krvi in
 • lipidograma (skupni holesterol, LDL-holesterol, HDL-holesterol, trigliceridi).

Če je potrebno, boste opravili tudi oralno-glukozni tolerančni test (OGTT), s katerim ugotavljamo motnje presnove krvnega sladkorja. Določitev drugih laboratorijskih preiskav je v domeni vašega izbranega osebnega zdravnika.

Pogovor o vaših življenjskih navadah
S pomočjo izpolnjevanja vprašalnikov se boste z medicinsko sestro pogovorili o vaših življenjskih navadah, povezanih z zdravjem, in sicer o:

 • prehranjevalnih navadah,
 • telesni dejavnosti,
 • kajenju,
 • pitju alkoholnih pijač,
 • doživljanju stresa,
 • zaznavanju simptomov depresije,
 • opažanju opozorilnih znamenj za raka,
 • vključevanju v presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka.

Meritve krvnega tlaka, telesne višine, telesne mase in obsega pasu
Te meritve se izvedejo ob vsakem preventivnem pregledu. Če bo pri vas ugotovljeno tveganje za pojav katere izmed kroničnih bolezni, pa vam bodo meritve lahko opravili pogosteje.

Dodatne meritve/preiskave
Če bodo rezultati preventivnega pregleda nakazovali, da potrebujete dodatne meritve, boste lahko opravili tudi:

 • elektrokardiogram (EKG),
 • spirometrijo,
 • 24-urno merjenje krvnega tlaka in
 • merjenje gleženjskega indeksa.

Kaj sledi ob zaključku preventivnega pregleda?

Glede na rezultate pregleda boste deležni svetovanja o vzpostavljanju zdravih življenjskih navad in krepitvi duševnega zdravja.

Po opravljenem preventivnem pregledu boste s pregledom nadaljevali pri izbranem osebnem zdravniku v naslednjih primerih:

 • če bodo rezultati preventivnega pregleda pokazali, da je pri vas prisotno visoko tveganje za razvoj kroničnih bolezni oziroma da že imate prisotno kronično bolezen,
 • če boste to sami želeli, ne glede na rezultate pregleda.

Ob zaključku preventivnega pregleda vas bosta medicinska sestra oziroma osebni zdravnik glede na rezultate ter vaše želje in interes usmerila na aktivnosti za krepitev zdravja v center za krepitev zdravja/zdravstvenovzgojni center.

Kaj pa če sem bil pred kratkim na preventivnem pregledu za službo?

Tako preventivni pregled v ambulanti družinske medicine kot zdravniški pregled v ambulanti medicine dela, prometa in športa sta namenjena varovanju vašega zdravja. Tudi nabor preiskav pri obeh pregledih je soroden. Glavna razlika med njima pa je v tem, da je:

 • pregled v ambulanti medicine dela, prometa in športa usmerjen v preprečevanje posledic obremenitev oziroma tveganj za varnost in zdravje pri delu, medtem ko je
 • pregled v ambulanti družinske medicine usmerjen v preprečevanje najpogostejših kroničnih bolezni oziroma pravočasno odkrivanje morebiti že prisotnih kroničnih bolezni ter ustrezno ukrepanje.

Zakaj imamo zdravniški pregled za službo?

Preventivni zdravstveni pregledi delavcev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. S preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev se ugotavlja delavčevo zdravje in zmožnost za opravljanje določenega dela v delovnem okolju.

Zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa na osnovi tveganj za varnost in zdravje pri delu ter usmerjenih preiskav oceni zdravstveno ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju.

Po opravljenem preventivnem pregledu v ambulanti medicine dela prometa in športa prejmete obvestilo o izsledkih opravljenega preventivnega pregleda, ki ga nato odnesete izbranemu osebnemu zdravniku. Glede na prejete rezultate bo presodil, ali:

 • so potrebni terapevtski ukrepi ali
 • bo izvedel nadaljnjo diagnostiko ali
 • vas usmeril k diplomirani medicinski sestri, ki sodeluje v timu, ali
 • vas usmeril na aktivnosti za krepitev zdravja v center za krepitev zdravja/zdravstvenovzgojni center na področju spreminjanja nezdravih življenjskih navad in krepitve duševnega zdravja.

Tako je sklenjen pretok informacij, kar omogoča najbolj kvalitetno obravnavo.