Naš dan je sestavljen iz vedenj, o katerih ponavadi zavestno niti ne razmišljamo. Največkrat si v vsakdanjem življenju oblikujemo dnevno rutino, za katero porabimo čim manj energije, pa naj si gre za običajno pot v službo ali opravljanje hišnih opravil. Prav tako si večino vedenj (kot na primer spalne navade in odločanje za rekreacijo) pridobimo že v otroštvu.

V našem vsakdanjiku se izmenjujejo pretežno tri oblike vedenj: telesna dejavnost, sedentarno vedenje in spanje.

  • V vsakdanjem življenju se gibamo, ko skrbimo za lastno higieno, opravljamo vsakodnevna opravila (hišna opravila, pospravljanje, kuhanje), ko potujemo od ene do druge točke (v šolo, službo in po opravkih) ali se rekreiramo. Telesna dejavnost lahko traja različno dolgo in je glede na namen različno intenzivna. Za zdravje je najbolj ugodna zmerno intenzivna telesna dejavnost, v trajanju vsaj 150 minut tedensko. Vsak gib šteje. Velja načelo: več je bolje.
  • Velik del našega dneva presedimo. Sedimo v avtomobilih, med delovnim časom in za sprostitev (gledanje TV, branje knjig). Takšno vedenje imenujemo sedentarno vedenje. Pogovorno ga enačimo s sedenjem, vendar gre za obnašanje v času budnosti, ki ga zaznamuje nizka energetska poraba medtem, ko sedimo ali ležimo. Preprečujmo dolgotrajna sedenja. Velja načelo: manj je bolje.
  • Spanje je človekova osnovna življenjska potreba. Spanje potrebujemo za zdrav razvoj in nemoteno telesno in duševno delovanje. Velik del svojega življenja prespimo. Odrasli med 18 in 64 let potrebujemo 7 do 9 ur spanja, starejši od 65 let pa 7 do 8 ur spanja dnevno. Poleg dolžine je izjemno pomembna kakovost spanja. Velja načelo: naj spanje omogoči aktivnosti ves dan.

Ker je za optimalno zdravje potrebno pravo ravnovesje med aktivnostjo in počitkom je pomembno, da pri spremembi življenjskega sloga vplivamo na vsa tri vedenja.

Pri oblikovanju zdravega gibalnega vedenja pa so vam v pomoč strokovnjaki centrov za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrov po vsej Sloveniji, s pestrim naborom aktivnosti in obravnav za krepitev zdravja.

Pišite nam