Za delovne organizacije

Strokovnjaki iz centrov za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrov namenjajo posebno pozornost tudi krepitvi zdravja v delovnih organizacijah.

Promocija zdravja na delovnem mestu pomembno prispeva k zdravju in zdravemu življenjskemu slogu sodelavcev, zato kontaktirajte najbližji center za krepitev zdravja ali zdravstvenovzgojni center in se dogovorite za sodelovanje.
S strokovnjaki iz centra boste izoblikovati aktivnosti, prilagojene vašemu delovnemu okolju in procesom, kar bo prispevalo k boljšemu zdravju in počutju vseh sodelavcev.

Dogovorite se lahko za izvedbo predavanj, svetovanj in delavnic s področij:

  • zdravega prehranjevanja na delovnem mestu,
  • aktivnega preživljanja prostega časa,
  • pomena prekinjanja sedenja in zdrave drže,
  • izvajanja aktivnih odmorov na delovnem mestu,
  • prilagoditve delovnega okolja,
  • duševnega zdravja in obvladovanja stresa,
  • tehnik sproščanja in
  • drugih tematik s področja krepitve zdravja.