Za delovne organizacije

Prizadevanje za doseganje boljšega zdravja prebivalstva v lokalnih skupnostih vključuje tudi skrb za zdravje zaposlenih v delovnih organizacijah. Zato strokovnjaki iz centrov za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrov posebno pozornost namenjajo tudi aktivnostim za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih.

Promocija zdravja na delovnem mestu pomembno prispeva k zdravju in zdravemu življenjskemu slogu sodelavcev. Zato se lahko promotorji zdravja, ki načrtujete programe promocije zdravja na delovnem mestu, obrnete na najbližji center za krepitev zdravja ali zdravstvenovzgojni center in se dogovorite za sodelovanje.
S strokovnjaki iz centra boste izoblikovati aktivnosti, prilagojene vašemu delovnemu okolju in procesom, kar bo prispevalo k boljšemu zdravju in počutju vseh sodelavcev.

Dogovorite se lahko za izvedbo predavanj, svetovanj in delavnic s področij:

  • zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti na delovnem mestu,
  • aktivnega preživljanja prostega časa,
  • pomena prekinjanja sedenja in zdrave drže,
  • izvajanja aktivnih odmorov na delovnem mestu,
  • prilagoditve delovnega okolja,
  • duševnega zdravja in obvladovanja stresa,
  • tehnik sproščanja in
  • drugih tematik s področja krepitve zdravja, ki so za vas aktualne.