Krepitev zdravja v skupnosti

Če za svoje zdravje radi poskrbite v sproščenem okolju in v krogu poznanih ljudi, so aktivnosti krepitve zdravja v skupnosti prava izbira za vas.

Strokovnjaki iz centrov za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrov izvajajo v vaši skupnosti vrsto aktivnosti, ki so namenjene krepitvi zdravja. S pomočjo prejetih informacij in naučenih veščin boste lažje vpeljali zdrave navade v vaše življenje in lažje sprejemali nekatere odločitve o svojem zdravju.

Za vas pripravljajo:

 • dneve zdravja, posvečene različnim temam na področju krepitve zdravja,
 • dneve odprtih vrat zdravstvenih domov,
 • predavanja, delavnice in svetovanja o:
  • zdravem življenjskem slogu,
  • zdravem prehranjevanju,
  • telesni dejavnosti za krepitev zdravja,
  • krepitvi duševnega zdravja,
  • opuščanju kajenja,
  • tveganemu/škodljivemu pitju alkohola,
  • skrbi za ustno zdravje,
  • osebni higieni,
  • varni izpostavljenosti soncu,
  • pomenu samopregledovanja dojk, mod in kožnih znamenj,
  • pomenu spanja in počitka,
  • sladkorni bolezni tipa 2,
  • cepljenju,
  • preprečevanju padcev starejših oseb,
  • vključevanju v državne preventivne in presejalne programe (Dora, Zora, Svit) in
  • o drugih aktualnih temah, povezanih z zdravjem.
 • Svitove dneve, kjer vam pojasnijo vse, kar morate vedeti o sodelovanju v Programu Svit – državnem programu presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki,
 • občinske preizkuse hoje na 2 km,
 • mnoge druge aktivnosti in dogodke, ki so aktualni za vašo lokalno skupnost.

V vašem centru za krepitev zdravja ali zdravstvenovzgojnem centru se pozanimajte, katere aktivnosti potekajo v vašem kraju.