Odprta vrata za zdravje

Odprta vrata za zdravje izvajajo strokovnjaki iz centrov za krepitev zdravja na različnih lokacijah partnerjev v lokalni skupnosti (na Centrih za socialno delo, Zavodih RS za zaposlovanje, Karitasu, Rdečem križu in drugih nevladnih organizacijah).

Ob vnaprej določenih terminih se izvajajo kratki dogodki na temo zdravja (zdrav življenjski slog, zdrava prehrana, gibanje, duševno zdravje in kronične bolezni). Strokovnjaki iz centrov za krepitev zdravja vam pomagajo tudi pri postopku izbire osebnega zdravnika in pri vključevanju v preventivne obravnave. Na spletni strani vam najbližjega centra za krepitev zdravja preverite, kdaj in kje se lahko udeležite odprtih vrat za zdravje v vaši lokalni skupnosti.