Stres predstavlja normalen odziv posameznika, kadar je, zaradi notranjih ali zunanjih vplivov (stresorjev), začasno porušeno njegovo ravnovesje. 

Stresorji se lahko pojavljajo v različnih oblikah. Lahko so manjši (npr. gneča na cesti) ali večji (npr. smrt v družini), zunanji (npr. kratek časovni rok za določeno delovno nalogo) ali notranji (npr. skrbi, črne misli), negativni (npr. prometna nesreča) ali pa celo pozitivni (npr. rojstvo otroka). Enak dogodek bo nekomu predstavljal stresor, drugemu pa spodbudo, odvisno od posameznikove osebnosti, izkušenj, njegove socialne mreže ter drugih okoliščin.

Stres ima pomembno funkcijo. Kadar posameznik zaznava, da obvladuje/bo lahko obvladal situacijo, ga lahko stres spodbudi k dejanjem in mu omogoča boljše spoprijemanje s težavo ali nalogo. Kadar pa posameznik zaznava, da zahteve situacije presegajo njegove zmožnosti za spoprijemanje z njimi, je doživljanje stresa negativno. Podobno je tudi v primeru, ko je stresnih situacij preveč oz. predolgo trajajo.

Najpogostejši neprijetni simptomi stresa se odražajo na vseh štirih ravneh posameznika – na telesu, čustvih, vedenju in mislih. Značilen je pospešen utrip srca, glavoboli ali prebavne motnje, napetost, potrtost, razdražljivost, pomanjkanje volje, težave s spanjem in pozornostjo ter tudi negativne misli (npr. ”Tega ne zmorem.”). Omenjeni simptomi pa se lahko stopnjujejo tudi v motnje ali bolezni. Na duševnem področju sta s preobremenjenostjo zaradi stresa lahko povezani anksiozna ali depresivna motnja ter številne odvisnosti. Na telesnem področju pa dolgotrajen stres lahko vodi v zmanjševanje imunske odpornosti ter kardiovaskularne, prebavne, dihalne motnje/bolezni …

Za učinkovito obvladovanje stresa je priporočljivo, da posameznik prepozna, kdaj doživlja stres, kateri stresorji mu ga povzročajo ter izbere ustrezen način obvladovanja stresnih situacij – v pomoč mu je lahko uporaba sprostitvenih tehnik, izvajanje sproščujočih aktivnosti ter opora okolice.

Če si želite spoznati, kako bolje obvladovati stres, se lahko udeležite psihoedukativne delavnice. Spoprijemanje s stresom. Različne tehnike sproščanja pa lahko preizkusite na kratki delavnici Tehnike sproščanja. Obe delavnici sta za vse, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje, na voljo brezplačno v vseh zdravstvenih domovih.

Več o stresu, njegovih simptomih in spoprijemanju z njim si lahko preberete v zloženki o stresu in v knjižici Ko te strese stres.

Zloženka o stresuKo te strese stres

Pišite nam