Kaj so kronične bolezni

Kronične bolezni so skupina bolezni, kamor sodijo bolezni srca in žilja, rak, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal, duševne motnje in mišično-skeletne bolezni. Omenjene bolezni zmanjšujejo kakovost življenja obolelih, obenem pa bolezni srca in žilja ter rak predstavljajo najpogostejši vzrok umrljivosti pri prebivalcih Slovenije.

Pri posameznikih lahko večje tveganje za razvoj teh bolezni ugotovimo na podlagi dejavnikov tveganja. Med najpomembnejše prištevamo tiste, ki so povezani z nezdravimi življenjskimi navadami posameznika: nezdravim prehranjevanjem, nezadostno telesno dejavnostjo, kajenjem, tveganim in škodljivim pitjem alkohola ter dolgotrajno izpostavljenostjo stresu. Pomembna dejavnika tveganja sta tudi prekomerna telesna teža in debelost.

Za pravočasno odkrivanje tveganja za razvoj kroničnih bolezni ter za krepitev, ohranjanje ali izboljšanje vašega zdravja sta vam na voljo preventivni pregled in udeležba v aktivnostih v CKZ/ZVC.