Krepitev zdravja v vašem kraju

Bi radi naredili še več za svoje zdravje? V vašem kraju se lahko udeležite aktivnosti za krepitev zdravja, ki vam najbolj ustrezajo. V lokalnih skupnostih poteka vrsta aktivnosti, pri katerih centri sodelujejo različnimi društvi, delovnimi ter drugimi organizacijami. Udeležite se lahko tudi individualnih svetovanj, ki jih izvaja patronažna medicinska sestra.

Krepitev zdravja v skupnosti

Če za svoje zdravje radi poskrbite v sproščenem okolju in v krogu poznanih ljudi, so aktivnosti krepitve zdravja v skupnosti prava izbira za vas.

Odprta vrata za zdravje

Odprta vrata za zdravje so namenjena ljudem, ki zaradi različnih ovir težje dostopajo do zdravstvene in drugih oblik pomoči. Izvajajo jih strokovnjaki iz centrov za krepitev zdravja na lokacijah partnerjev v lokalni skupnosti.

Občinski preizkus hoje na 2 kilometra

Udeležite se preizkusa hoje na 2 kilometra v vaši bližini in preverite svojo telesno pripravljenost.

Posvetovalnice v lokalnem okolju

Nasvete o zdravju in zdravem življenjskem slogu lahko dobite tudi od patronažne medicinske sestre, ki deluje v vašem kraju.

Za delovne organizacije

Promocija zdravja na delovnem mestu pomembno prispeva k zdravju in zdravemu življenjskemu slogu zaposlenih.

Za nevladne organizacije

Strokovnjaki iz centrov za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrov se pri krepitvi zdravja v lokalni skupnosti povezujejo tudi z različnimi nevladnimi organizacijami.